Trang chủ

Lịch hoạt động của trường

Các tổ chuyên môn
Ngày đăng 08/09/2008 | 12:00 | Lượt xem: 1759

Trường có đội ngũ giáo viên 100% đạt chuẩn và trên chuẩn, có tinh thần nhiệt tình, yêu nghề... 

 

TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

1. Tổng số giáo viên: 33

    - Đại học: 17

    - Cao đẳng: 16

2. Tổ trưởng:

   - Họ tên: Nguyễn Tuyết Nhung

   - Sinh năm: 1965

   - Trình độ đào tạo: Cử nhân chuyên ngành toán

3. Tổ phó:

    - Họ tên: Phạm Thị Nhạn

    - Sinh năm: 1962

    - Trình độ đào tạo: Cử nhân chuyên ngành toán

TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI

1. Tổng số giáo viên: 31

    - Đại học: 23

    - Cao đẳng: 8

2. Tổ trưởng:

    - Họ tên: Nguyễn Trúc Diệp

    - Sinh năm: 1960

    - Trình độ đào tạo: Cử nhân chuyên ngành ngữ văn

3. Tổ phó:

   - Họ tên: Nguyễn Thị Mến

   - Sinh năm: 1956

   - Trình độ đào tạo: Cử nhân chuyên ngành ngữ văn

TỔ VĂN PHÒNG

1. Tổng số: 8

    - Đại học: 6

    - Cao đẳng: 2

2. Tổ trưởng

    - Họ tên: Vũ Thị Hải

    - Sinh năm: 1960

    - Trình độ đào tạo: Cử nhân chuyên ngành tiếng anh